ناحیه کاربری
ارسال عکس
  • نقش شاپور

نقش شاپور

  • تاریخی
  • ابنیه تاریخی ایران
ذخیره
اشتراک‌گذاری
ساعات بازدید :
مدت زمان پیشنهادی برای بازدید :
تلفن :
در خرابه‌های شهر شاپور، در محلی معروف به تنگ چوگان که در فاصلۀ چند کیلومتری شهر کازرون قرار دارد، نقوشی بر دیوارۀ کوه حکاکی شده‌اند که به نقش شاپور معروف هستند. رودخانه‌ای از تنگ چوگان می‌گذرد و روی دیوار کوه دو طرف آن که دامنه‌اش به سمت شمال است، نقش‌های حجاری‌شده هستند.

نظرات بازدیدکنندگان

نقش شاپور

در خرابه‌های شهر شاپور، در محلی معروف به تنگ چوگان که در فاصلۀ چند کیلومتری شهر کازرون قرار دارد، نقوشی بر دیوارۀ کوه حکاکی شده‌اند که به نقش شاپور معروف هستند. رودخانه‌ای از تنگ چوگان می‌گذرد و روی دیوار کوه دو طرف آن که دامنه‌اش به سمت شمال است، نقش‌های حجاری‌شده هستند. شاپور در دوران حکومت خود دوبار به جنگ با امپراطوری رم رفت و هر دوبار پیروز شد. به دستور او، تصاویر این پیروزی‌ها بر دیواره‌های کوه تراشیده شدند تا یادگاری برای آیندگان باشد. به طور کلی، این چهار نقش‌برجسته اهمیت بسیار زیادی دارند، زیرا دربارۀ تاریخ و فرهنگ زمانی که حکاکی شده‌اند، اطلاعات خوبی به ما می‌د‌هند.
نقش اول
حجاری نقش اول با گذشت زمان آسیب دیده است، به طور واضح بیانگر پیروزی شاپور بر امپراطوری روم است. این نقش از دیگر نقوش بزرگ‌تر است و پیکره‌های بسیاری در آن به تصویر کشیده شده‌اند. در این حکاکی، دو نفر سوار بر اسب روبه‌روی هم ایستاده‌اند. در زیر پای اسب‌ها انسان درشت‌هیکلی وجود دارد که دستش را پشت سرش گذاشته است. این شخص گردیانوس، امپراطور کشته‌شدۀ رومی است که او را در حال لگدمال‌شدن می‌بینیم. همچنین در روبه‌روی سوار دوم، فردی زانو زده که دست خود را به نشانۀ تقاضای بخشش پیش کشیده است. این فرد فیلیپ، یکی از پادشاهان رومی است.
به احتمال بسیار زیاد، تصویر نقش دوم مربوط به خود شاپور است که با موهای مجعد و کلاه پادشاهی، بر اسب سوار است. در بالای سر شاپور، فرشته‌ای دیده می‌شود که در دستش شیپور است. در هر دو طرف این سنگ‌تراشی‌ها، تصویر دو ایوان وجود دارد و در هرکدام از این ایوان‌ها سه فرد حجاری‌شده‌ را می‌توان دید. گویا این تصویر نشان‌دهندۀ اشخاصی است که هدیه می‌آورند و شاپور ایشان را به حضور خود می‌پذیرفت.
نقش سوم نیز به احتمال زیاد تصویر خود شاپور است که دو پهلوان مسلح و سوار بر اسب او را همراهی می‌کنند. در دست یکی از این سواره‌ها حلقه‌ای است که قصد دارد آن را به دیگری بدهد. نکتۀ شایان توجه در این نقش، حکاکی اسب‌هاست که به کم‌نظیرترین شکل ممکن نقش بسته شده‌اند.
در نقش چهارم مجلس بزمی دیده می‌شود که شاپور در میانۀ آن حکاکی شده است. متأسفانه، این نقش دچار فرسودگی‌هایی شده و از بین شکاف سنگ‌های آن علف‌های زیادی روییده‌اند.
یکی از نکات جالب توجه در پیرامون این تصاویر، حکاکی تعداد بسیار زیاد افراد سواره و پیاده است. این افراد هرکدام چیزی در دست دارند و به خدمت پادشاه می‌رسند. همچنین در میان این حجاری‌ها نقوش مختلفی از شمشیر، نیزه، ارابه، فیل و شتر دیده می‌شود.
سنگ‌تراشی‌های این نقوش روی صخره و به حجاری‌های دورۀ هخامنشی بسیار شبیه است. از ویژگی‌های کنده‌کاری دورۀ ساسانی می‌توان به دقت ایشان در تمامی موارد مانند جزئیات لباس، تزئینات و اندام‌ها اشاره کرد که تمامی این موارد در این آثار نیز وجود دارد. 
از نکات مهم در نقش شاپور، حکاکی نظامیان ایرانی سوار بر اسب است که در مقابل آن‌ها صاحب‌منصبان و سربازان رومی وجود دارند و در حال اهدای پیشکش‌های گوناگون به ایشان هستند. این تصاویر در پنج ردیف حکاکی شده‌اند. کنده‌کاری ۱۱۵ تصویر، این محل را به یکی از رکورددارترین آثار تاریخی بدل کرده است.