ناحیه کاربری
ارسال عکس
  • نخلستان‌های آب‌پَخش 

نخلستان‌های آب‌پَخش 

  • طبیعی
  • جنگل‌ها و غارها ایران
  • گردشگری ماجراجویی
  • جاذبه‌های شگفت‌انگیز ایران
ذخیره
اشتراک‌گذاری
ساعات بازدید :
مدت زمان پیشنهادی برای بازدید :
تلفن :
این نخلستان‌ها به نگین سبز بوشهر شهره‌اند. آب‌پخش، همچنین، پرچم‌دار شبکۀ آبکشی و زهکشی کشور به شمار می‌آید. این شبکه که در سال ۱۳۲۰ احداث شد، قدیمی‌ترین شبکه آب‌رسانی ایران است که حتی امروزه نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نظرات بازدیدکنندگان

نخلستان‌های آب‌پَخش 

 

اگر روزی از استان بوشهر عبور کردید، از شهر آب‌پخش بازدید کنید. این شهر در شهرستان دشتستان قرار دارد و به دلیل داشتن نخلستان‌های وسیع، شهرت زیادی یافته است.
نخلستان‌های آب‌پخش به‌قدری وسیع هستند که سخت می‌توان باور کرد اینجا ایران باشد. تا چشم کار می‌کند فضای اطراف این شهر پوشیده از نخلستان است که می‌توان از دیدن آن لذت برد. از هر طرفی بروید زیبایی نخلستان‌ها شما را مجذوب می‌کند اما اگر می‌خواهید لذت بیشتری ببرید می‌توانید جاده جنوب آب‌پخش را انتخاب کنید که به «کُرِه‌بند» منتهی می‌شود. این مسیر، یک جاده فرعی و خلوت است که از میان این نخلستان‌های وسیع عبور می‌کند.
این نخلستان‌ها به نگین سبز بوشهر شهره‌اند. آب‌پخش، همچنین، پرچم‌دار شبکۀ آبکشی و زهکشی کشور به شمار می‌آید. این شبکه که در سال ۱۳۲۰ احداث شد، قدیمی‌ترین شبکه آب‌رسانی ایران است که حتی امروزه نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
۶۰ هزار تُن خرما محصول نخلستان‌های آب‌پخش است که برای مصارف داخلی و نیز صادرات استفاده می‌شوند. در کنار خرما، پنیر نخل نیز از محصولات رایج این منطقه به شمار می‌رود. پنیر نخل به مغز تُرد تنۀ درختان نخل گفته می‌شود. این محصول که مزۀ تقریباً شیرینی دارد بسیار مفید و البته بسیار گران‌قیمت است. 

نخلستان‌های آب‌پَخش (استان بوشهر)

اگر روزی از استان بوشهر عبور کردید، از شهر آب‌پخش بازدید کنید. این شهر در شهرستان دشتستان قرار دارد و به دلیل داشتن نخلستان‌های وسیع، شهرت زیادی یافته است.
نخلستان‌های آب‌پخش به‌قدری وسیع هستند که سخت می‌توان باور کرد اینجا ایران باشد. تا چشم کار می‌کند فضای اطراف این شهر پوشیده از نخلستان است که می‌توان از دیدن آن لذت برد. از هر طرفی بروید زیبایی نخلستان‌ها شما را مجذوب می‌کند اما اگر می‌خواهید لذت بیشتری ببرید می‌توانید جاده جنوب آب‌پخش را انتخاب کنید که به «کُرِه‌بند» منتهی می‌شود. این مسیر، یک جاده فرعی و خلوت است که از میان این نخلستان‌های وسیع عبور می‌کند.
این نخلستان‌ها به نگین سبز بوشهر شهره‌اند. آب‌پخش، همچنین، پرچم‌دار شبکۀ آبکشی و زهکشی کشور به شمار می‌آید. این شبکه که در سال ۱۳۲۰ احداث شد، قدیمی‌ترین شبکه آب‌رسانی ایران است که حتی امروزه نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
۶۰ هزار تُن خرما محصول نخلستان‌های آب‌پخش است که برای مصارف داخلی و نیز صادرات استفاده می‌شوند. در کنار خرما، پنیر نخل نیز از محصولات رایج این منطقه به شمار می‌رود. پنیر نخل به مغز تُرد تنۀ درختان نخل گفته می‌شود. این محصول که مزۀ تقریباً شیرینی دارد بسیار مفید و البته بسیار گران‌قیمت است.