ناحیه کاربری
ارسال عکس
  • دریاچه ارواح

دریاچه ارواح

  • طبیعی
  • دریاچه‌ها و رودها و آبشارها ایران
  • گردشگری ماجراجویی
  • طبیعت گردی ایران
ذخیره
اشتراک‌گذاری
ساعات بازدید :
مدت زمان پیشنهادی برای بازدید :
تلفن :
دریاچۀ ارواح از دریاچه‌هایی است که در میان جنگلی انبوه قرار دارد و به همین دلیل، همیشه برای طبیعت‌گردان حرفه‌ای جذاب است و گروه‌های طبیعت‌گرد زیادی در طول سال از آن بازدید می‌کنند. منظرۀ این دریاچه به‌ویژه در روزهایی که مه روی آن را می‌پوشاند، شبیه به صحنه‌هایی است که در فیلم‌های سینمایی برای القای حس ترس گنجانده می‌شوند و شاید استفاده از نام دریاچۀ ارواح بی‌ربط به این ویژگی خاص نباشد.

نظرات بازدیدکنندگان

دریاچه ارواح

دریاچه‌ها از جمله جاذبه‌های طبیعی خاص در حوزۀ گردشگری به‌شمار می‌آیند. وجود آب به‌شکل دریاچه، به‌ویژه دریاچه‌هایی که در کنار درختان و انواع پوشش گیاهی قرار دارند، جزو جاذبه‌های مورد توجه گردشگران و طبیعت‌گردان محسوب می‌شوند.
 دریاچۀ ارواح از دریاچه‌هایی است که در میان جنگلی انبوه قرار دارد و به همین دلیل، همیشه برای طبیعت‌گردان حرفه‌ای جذاب است و گروه‌های طبیعت‌گرد زیادی در طول سال از آن بازدید می‌کنند.
منظرۀ این دریاچه به‌ویژه در روزهایی که مه روی آن را می‌پوشاند، شبیه به صحنه‌هایی است که در فیلم‌های سینمایی برای القای حس ترس گنجانده می‌شوند و شاید استفاده از نام دریاچۀ ارواح بی‌ربط به این ویژگی خاص نباشد.
درون آبِ این دریاچه، تعداد زیادی درخت شکسته وجود دارد که منظرۀ عجیبی را ایجاد کرده‌اند. این درختان از نوع مَمرَز هستند و به همین دلیل نام دیگر این دریاچه را ممرز می‌گویند. وجود آب باعث پوسیده شدن این درختان در طول زمان شده است؛ درواقع، عامل از میان رفتن این درختان را آب زیاد می‌دانند.
طول دریاچه حدود ۳۰۰ متر است و پهنای آن حدود ۷۰ متر. بخش‌های زیادی از اطراف دریاچه را می‌توان پیاده طی کرد و از دیدن مناظر آن بهره‌مند شد.
برای دسترسی به این دریاچه در کیلومتر ۱۲ مسیر نور به نوشهر، پس از عبور از روستای ونوش، جاده‌ای خاکی را به طول حدوداً سه کیلومتر باید طی کرد. در انتهای این جادۀ خاکی در سمت چپ، نگهبانی وجود دارد. آنجا می‌توانید مسیر ورود به دریاچه را پیدا کنید. این دروازه به طور معمول بسته است اما با صحبت با نگهبانی امکان عبور از این محل وجود دارد. از اینجا به بعد جاده جنگلیِ نامناسب اما قابل عبور تقریباً برای هر نوع خودرو شروع می‌شود و درنهایت، به دریاچه می‌رسد. البته یک کیلومتر آخر معمولاً با باران‌های فصلی شسته می‌شود و باید انتظار یک پیاده‌روی کوتاه را برای طی این مسیر داشته باشید. کل مسیر از نگهبانی تا کنار دریاچه حدود ۱۲ کیلومتر است که با سرعتِ کم می‌توان آن را در مدت یک ساعت طی کرد.
پس از نگهبانی و در کل مسیر تا دریاچه ارواح، هیچ‌گونه امکانات رفاهی وجود ندارد. به همین دلیل پیش از حرکت به سمت این منطقه همۀ آنچه را که نیاز دارید به همراه داشته باشید. توجه کنید که نگهبانی فقط در ساعت‌هایی مشخص و فقط در طول روز اجازه عبور می‌دهد و برای برگشت باید پیش از غروب آفتاب دریاچه را ترک کنید.
دریاچه‌ها از جمله جاذبه‌های طبیعی خاص در حوزۀ گردشگری به‌شمار می‌آیند. وجود آب به‌شکل دریاچه، به‌ویژه دریاچه‌هایی که در کنار درختان و انواع پوشش گیاهی قرار دارند، جزو جاذبه‌های مورد توجه گردشگران و طبیعت‌گردان محسوب می‌شوند.
 دریاچۀ ارواح از دریاچه‌هایی است که در میان جنگلی انبوه قرار دارد و به همین دلیل، همیشه برای طبیعت‌گردان حرفه‌ای جذاب است و گروه‌های طبیعت‌گرد زیادی در طول سال از آن بازدید می‌کنند.
منظرۀ این دریاچه به‌ویژه در روزهایی که مه روی آن را می‌پوشاند، شبیه به صحنه‌هایی است که در فیلم‌های سینمایی برای القای حس ترس گنجانده می‌شوند و شاید استفاده از نام دریاچۀ ارواح بی‌ربط به این ویژگی خاص نباشد.
درون آبِ این دریاچه، تعداد زیادی درخت شکسته وجود دارد که منظرۀ عجیبی را ایجاد کرده‌اند. این درختان از نوع مَمرَز هستند و به همین دلیل نام دیگر این دریاچه را ممرز می‌گویند. وجود آب باعث پوسیده شدن این درختان در طول زمان شده است؛ درواقع، عامل از میان رفتن این درختان را آب زیاد می‌دانند.
طول دریاچه حدود ۳۰۰ متر است و پهنای آن حدود ۷۰ متر. بخش‌های زیادی از اطراف دریاچه را می‌توان پیاده طی کرد و از دیدن مناظر آن بهره‌مند شد.
برای دسترسی به این دریاچه در کیلومتر ۱۲ مسیر نور به نوشهر، پس از عبور از روستای ونوش، جاده‌ای خاکی را به طول حدوداً سه کیلومتر باید طی کرد. در انتهای این جادۀ خاکی در سمت چپ، نگهبانی وجود دارد. آنجا می‌توانید مسیر ورود به دریاچه را پیدا کنید. این دروازه به طور معمول بسته است اما با صحبت با نگهبانی امکان عبور از این محل وجود دارد. از اینجا به بعد جاده جنگلیِ نامناسب اما قابل عبور تقریباً برای هر نوع خودرو شروع می‌شود و درنهایت، به دریاچه می‌رسد. البته یک کیلومتر آخر معمولاً با باران‌های فصلی شسته می‌شود و باید انتظار یک پیاده‌روی کوتاه را برای طی این مسیر داشته باشید. کل مسیر از نگهبانی تا کنار دریاچه حدود ۱۲ کیلومتر است که با سرعتِ کم می‌توان آن را در مدت یک ساعت طی کرد.
پس از نگهبانی و در کل مسیر تا دریاچه ارواح، هیچ‌گونه امکانات رفاهی وجود ندارد. به همین دلیل پیش از حرکت به سمت این منطقه همۀ آنچه را که نیاز دارید به همراه داشته باشید. توجه کنید که نگهبانی فقط در ساعت‌هایی مشخص و فقط در طول روز اجازه عبور می‌دهد و برای برگشت باید پیش از غروب آفتاب دریاچه را ترک کنید.